HOME
주보

교회로 오시는 길

두바이한인교회로 오시는 길을 상세히 알려 드립니다.
[Al Barsha] 알바샤 성전 | 장년부 주일예배 오전 9:00(1부) / 오전 11:00(2부) 교육부 EN-Club 주일 오전 9:00 달리다꿈 주일 오전 9:00 영아부 주일 오전 11:00 (부모님과 함께 드리는 예배) 유치부 주일 오전 11:00 초년부 주일 오전 11:00 소년부 주일 오전 11:00 중·고등부 주일 오전 11:00 Al Noor Training Centre for Persons with Disabilities Building No. 01, Street No. 21, Al Barsha 1, Dubai, UAE  Dubai Metro | Mall of Emirates 역 하차 Waze 네비게이션 | https://waze.com/ul/hthrqb57bh Google Map | https://goo.gl/maps/trEsLh9QH5rJHb267
[Bur Dubai] 버두바이 성전 | 청년부 주일 오후 3:00 AWANA 금요일 오후 4:30 금요기도회 금요일 오후 8:00 Holy Trinity Church 8 19d Street, Umm Hurair 2, Dubai, UAE  Dubai Metro | Oud Metha 역 하차 Waze 네비게이션 | https://waze.com/ul/hthrrdf354 (주차공간이 없을 경우 Iranian Club에 주차하시면 됩니다. https://waze.com/ul/hthrrdf22s) Google Map | https://goo.gl/maps/Z5tx65XifHdECJWT8
[Ras Al Khaimah] RAK 성전 | 주일예배 주일 오후 2:00 비전키즈 주일 오후 2:00 드림키즈 주일 오후 2:00 RAK AWANA 주일 오후 3:20 RAK Evangelical Church Center Al Hamra Industrial Area, Ras al Khaimah, UAE Waze 네비게이션 | https://waze.com/ul/hthx9vzzpt Google Map | https://goo.gl/maps/sCwkkQnC2FcWoF1C8
[Dream Center] 드림센터(구. 세종문화센터) | Dream Center (a.k.a. Sejong Cultural Center) Villa A - 131, Street 39, Al Barsha 3, Dubai, UAE (Webpage: https://www.instagram.com/dreamcenter_dubai_worldwide) Waze 네비게이션 | https://waze.com/ul/hthrq8njqt  Google Map | https://goo.gl/maps/gW644N4xXRiCCmE98
두바이한인교회 | Dubai Korean Chuch. All Rights Reserved.